Köszöntő

Kedves Látogató!

A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása a hálózati gazdaság, a vállalati együttműködések megjelenése volt, mivel a hálózatok tagjai rájöttek, hogy jobban járnak az együttműködéssel mintha kimaradnának belőle, hiszen a kapacitások közös megosztásával, a hálózatosodással együtt megjelenő rugalmassággal és a költségmegosztások következtében elérhető méretgazdaságossági növekedéssel jelentős profit érhető el.

A hálózati együttműködések, klaszterek kialakítása és hatékony működtetése különösen a KKV-k számára alapvető fontosságú, mivel döntő többségük nem képes önállóan kilépni sem a régión kívüli sem pedig a nemzetközi piacra, viszont hálózati együttműködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra.

Jól működő, sikeres klaszterek egy ország versenyképességének meghatározó motorjai lehetnek, hiszen az eredményes klaszterek a helyi alapú gazdaságfejlesztés közös érdeke mentén hatékonyan kapcsolják össze a versenyző vállalkozásokat, az oktatási intézményeket, a kutató helyeket, az önkormányzatokat és a további érintett szereplőket. A jól működő klaszterek kiváló csatornát jelenthetnek az állam, illetve az önkormányzatok számára a gazdaságfejlesztési stratégiák hatékony végrehajtására.

Az elmúlt években a Közép-európai országok, köztük Magyarország is komoly lépéseket tettek annak érdekében, hogy az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján elősegítsék a vállalkozások hatékony együttműködését. Ezen munkát nagyban segíti az Európai Unió, amely Horizon 2020 programjában számos előre mutató intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az európai klaszterek, együttműködések még inkább versenyképesek legyenek.

A hálózatosodás ösztönzése érdekében végzett munka folyamatos kihívásokat rejt magában, ezért tartjuk kiemelt fontosságúnak, hogy minél alaposabban megismerjük egymás tapasztalatait. Ezen célból szervezi Magyarország immáron harmadik alkalommal a Clusters in Europe III – On the way of bridging the innovation gap in Europe konferenciát.

Bízunk benne, hogy Önt is a résztvevők között üdvözölhetjük április 11-12-én Visegrádon, a 14. századi magyar királyok székhelyén.

Barta E. Gyula
vezérigazgató